Na czym konkretnie polega automatyzacja przemysłu? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Na czym konkretnie polega automatyzacja przemysłu? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Tak dużo w ostatnim czasie słyszymy o automatyzacji przemysłu. Zarówno właściciele wielkich fabryk, jak i mniejszych zakładów zakładów przemysłowych starają się wdrażać rozwiązania, które zwiększa tempo pracy, poprawią wydajność zakładu i oczywiście zoptymalizują koszt produkcyjny. Dziś więc postanowiliśmy nieco rozjaśnić pojęcie automatyzacji procesu produkcyjnego. Na czym konkretnie polega ten proces i jakie rozwiązania technologiczne stosuje się w jego ramach? Zapraszamy do lektury!

Rewolucja przemysłowa 4.0 stała się faktem!

Żyjemy w dobie rewolucji przemysłowej 4.0 oznacza to nie mniej nie więcej a dokładnie tyle, że ludzkość osiągnęła możliwości technologiczne, pozwalające na znaczne zwiększenie wydajności każdego zakładu. To rozwiązania technologiczne, które usprawniają produkcję w ramach każdej branży – skorzysta z nich zarówno zakład produkujący przenośniki śrubowe, jak i ten zajmujący się wytwarzaniem dżemów. Dwa podstawowe filary czwartej rewolucji przemysłowej to automatyzacja procesów produkcji i optymalizacja kosztów wytwarzania produktu. Jeżeli mowa o optymalizacji kosztów, to oszczędności można szukać na wielu płaszczyznach – na przykład poprzez wymianę energochłonnych jarzeniówek, na energooszczędne taśmy led 24v ip20, jak również poprzez wdrożenie pierwszego z wymienionych filarów – czyli poprzez automatyzację. O automatyzacji wspomnimy szerzej w kolejnym akapicie, ponieważ w tym momencie chcielibyśmy się jeszcze na moment zatrzymać przy optymalizacji kosztów. Dzięki ograniczeniu kosztów produkcyjnych zakład może oferować wytworzony produkt w niższej cenie, dzięki czemu zdobywa przewagę nad konkurencją. Korzysta na tym również klient, ponieważ może zakupić dany produkt w nieco niższej cenie.

Na czym polega automatyzacja procesów produkcyjnych?

W największym uproszczeniu polega delegowaniu części prostych, monotonnych czynności produkcyjnych maszynom. Takie czynności to na przykład składanie kartonów, które może za nas wykonać kartoniarka czy naklejanie etykiet, bądź napełnianie opakowań, które z kolei wykona za nas na przykład podajnik kubełkowy. Jeżeli już mowa o podajnikach to są to urządzenia występujące w kilku rodzajach i wyręczające pracowników ludzkich w zakresie transportu bliskiego. Pod pojęciem transportu bliskiego kryje się transport wszelkiego rodzaju ładunków na terenie danego zakładu – na przykład podzespołów czy półproduktów. Linie podajnikowe składają się z kilkumetrowych segmentów, które łączymy ze sobą. W praktyce taka linia może biec od działu rozładunkowego, poprzez działy produkcji aż do części magazynowej w fabryce.